คำกล่าวเนื่องในโอกาส “วันแรงงานสากล” 1 พฤษภาคม 2564

คำกล่าวเนื่องในโอกาส “วันแรงงานสากล” 1 พฤษภาคม 2564

5 พ.ค. 2564

129 view

คำกล่าวเนื่องในโอกาส “วันแรงงานสากล” 1 พฤษภาคม 2564

เนื่องในโอกาส “วันแรงงานสากล” ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้ดิฉัน นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอส่งความรัก และความปรารถนาดีมายังพี่น้องแรงงานไทยทุกคนที่มาทำงานกันอยู่ในเกาหลีใต้  โดยในสภาวะที่สังคมทั่วโลก ต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตไม่เป็นไปอย่างปกติอยู่

ในขณะนี้ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีความอดทน ตั้งใจทำงาน มีขวัญและกำลังใจที่ดี ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานทั้งฝั่งไทยและเกาหลีใต้ประกาศออกมา เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด ล่าสุด ทราบว่า แรงงานไทยและคนไทยในเกาหลีใต้ทุกคนจะเริ่มทยอยได้รับวัคซีนไปพร้อมกับชาวเกาหลี ในราวเดือนกรกฎาคมนี้ โดยไม่จำกัดว่า พำนักในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น ก็ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับวัคซีนตามขั้นตอนต่าง ๆ  โดยคอยติดตามประกาศของทางการเกาหลีใต้ แล้วเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างราบรื่น

ในโอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนพร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง มีความสมบูรณ์ พร้อมด้วย
กำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสำนักแรงงานไทย ณ กรุงโซล พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลทุกท่านในด้านกงสุล และการติดตามสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ของแรงงานไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

 

-------------------------------

 

วิดีโอประกอบ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล อวยพรเนื่องในวันแรงงานสากล 2564