คู่มือการใช้ระบบ CoE Online สำหรับคนไทยที่เคยลงทะเบียนในระบบ Google form และต้องการเลือกสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คู่มือการใช้ระบบ CoE Online สำหรับคนไทยที่เคยลงทะเบียนในระบบ Google form และต้องการเลือกสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

24 พ.ย. 2563

29,491 view

สรุปวิธีการลงทะเบียนกลับไทยในระบบ_CoE_Online_24.11.2020

Slide1

  Slide2  

Slide3

Slide4

Slide5

  Slide6

  Slide7

Slide8

  Slide9

  Slide10

  Slide_11_แก้ไข

  Slide12

  Slide13

  Slide14

  Slide_15_แก้ไข

  Slide16

  Slide17

  Slide18  

 

หมายเหตุ: ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (แบบฟอร์ม ต.8) และยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวที่ประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง 

เอกสารประกอบ

สรุปขั้นตอนสำหรับ_SQ_24.11.2020.pdf
แบบ_ต.8.pdf
คู่มือ_SQ_24.11.2020_แก้ไข.pdf