งานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายอี ฮยอก เลขาธิการศูนย์อาเซียน-เกาหลี เนื่องในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่ง

งานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายอี ฮยอก เลขาธิการศูนย์อาเซียน-เกาหลี เนื่องในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่ง

9 เม.ย. 2564

78 view

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในฐานะประธาน ASEAN Committee in Seoul (ACS) วาระเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2564 ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายอี ฮยอก เลขาธิการศูนย์อาเซียน-เกาหลี ในโอกาสที่นายอีฯ พ้นจากตำแหน่ง และได้มอบโล่จาก ACS เพื่อแสดงความขอบคุณต่อนายอีฯ สำหรับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างการดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายอีฯ กล่าวขอบคุณและกล่าวว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับประเทศอาเซียนในช่วงเวลาที่สำคัญ และถึงแม้จะพ้นจากตำแหน่งแล้ว ตนจะยังคงทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีใต้ ต่อไป ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำเกาหลีใต้ รวมถึงผู้แทนกรมอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่นายอีฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ