ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ จำเป็นต้องยื่นเอกสารตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่มีผลเป็นลบ

ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ จำเป็นต้องยื่นเอกสารตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่มีผลเป็นลบ

8 ม.ค. 2564

53 view
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย: ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ จำเป็นต้องยื่นเอกสารตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่มีผลเป็นลบ