ประกาศเบอร์โทรศัพท์ภายใน / ช่องทางการติดต่อสำหรับการบริการต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (เริ่มวันที่ 21 มี.ค. 65 เป็นต้นไป)

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ภายใน / ช่องทางการติดต่อสำหรับการบริการต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (เริ่มวันที่ 21 มี.ค. 65 เป็นต้นไป)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มี.ค. 2565

| 447 view
ประกาศเบอร์โทรศัพท์ภายใน / ช่องทางการติดต่อสำหรับการบริการต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 65 เป็นต้นไป
หมายเหตุ:
- ในช่วงก่อนวันที่ 21 มี.ค. 65 ท่านยังสามารถติดต่อส่งอีเมลถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่โดเมน gmail ตามข้อมูลที่ https://seoul.thaiembassy.org/th/page/contactdetailsth
- สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการติดต่อเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ เจ้าหน้าที่อาจติดสายโทรศัพท์ให้บริการกับท่านอื่นอยู่ ขอรบกวนติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้ง เมื่อสายว่าง หรือติดต่อทางอีเมล และรอการตอบกลับต่อไป
- สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตัวเองผ่านระบบ Chatbot ที่ http://m.me/RoyalThaiEmbassySeoul หรือเว็บไซต์ที่ https://seoul.thaiembassy.org/th/index
 
ช่องทางการติดต่อ_บริการ_4.3.2022-1

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ช่องทางการติดต่อ_บริการ_4.3.2022.pdf