ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะปรับเวลาเปิดทำการเป็น เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะปรับเวลาเปิดทำการเป็น เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

11 พ.ย. 2563

551 view

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะปรับเวลาเปิดทำการเป็น เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

 

annoucement_Embassy_s_open_time_11.11.2020_(1)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ