ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2563 เป็นต้นไป สถานทูตฯ จะปรับเปลี่ยนวิธีการรับหนังสือรับรองกลับไทย จากเดิมที่รับที่สถานทูตฯ ไปเป็นรับที่สนามบินแทน

ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2563 เป็นต้นไป สถานทูตฯ จะปรับเปลี่ยนวิธีการรับหนังสือรับรองกลับไทย จากเดิมที่รับที่สถานทูตฯ ไปเป็นรับที่สนามบินแทน

31 ส.ค. 2563

3,726 view

how_to_pick_up_CoE_TH_Sep_2020

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ