นักเรียนพยาบาลกองทัพอากาศ ฑิตฐิตา เขื่อนแก้ว ได้เข้าพบอุปทูต

นักเรียนพยาบาลกองทัพอากาศ ฑิตฐิตา เขื่อนแก้ว ได้เข้าพบอุปทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มี.ค. 2565

| 131 view

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ พร้อมด้วย นักเรียนพยาบาลกองทัพอากาศ ฑิตฐิตา เขื่อนแก้ว ได้เข้าพบนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูต รักษาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในโอกาสที่ นพอ. ฑิตฐิตาฯ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ นพอ. ฑิตฐิตาฯ ได้รับรางวัลผู้นำในอนาคตจากสถาบันการศึกษาด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ