นิทรรศการ ออนไลน์ "เส้นทางแห่งความสุข (Passage of Happiness)"

นิทรรศการ ออนไลน์ "เส้นทางแห่งความสุข (Passage of Happiness)"

1 ธ.ค. 2563

133 view

นิทรรศการ ออนไลน์ "เส้นทางแห่งความสุข (Passage of Happiness)" จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "ความสุขที่พ่อให้" 

เข้าชมได้ที่ https://passage-of-happiness-dec-5-2020.com/ 

logo.a2a46df

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ