บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

18 พ.ย. 2563

60 view
"The Princess of Humanity" บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
The Princess of Humanity | THAILAND NOW