บทความ 'จากเมฆครึ้มสู่ฟ้าใสในเกาหลี' จากวารสารวิทยุสราญรมย์

บทความ 'จากเมฆครึ้มสู่ฟ้าใสในเกาหลี' จากวารสารวิทยุสราญรมย์

4 มี.ค. 2564

206 view

บทความ 'จากเมฆครึ้มสู่ฟ้าใสในเกาหลี' จาก วารสารวิทยุสราญรมย์

เล่าเรื่องการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในปี 2563

Saranrom_Radio_COVID-19-page-001 Saranrom_Radio_COVID-19-page-002   Saranrom_Radio_COVID-19-page-003   Saranrom_Radio_COVID-19-page-004   Saranrom_Radio_COVID-19-page-005   Saranrom_Radio_COVID-19-page-006   Saranrom_Radio_COVID-19-page-007   Saranrom_Radio_COVID-19-page-008  

 

ข้อมูลจาก https://saranrom.mfa.go.th/ebooks/ 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Saranrom_Radio_COVID-19.pdf