บริษัทสตาร์ทอัพไทย ‘บลูฟิน ไลฟ์ เทคโนโลยี’ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

บริษัทสตาร์ทอัพไทย ‘บลูฟิน ไลฟ์ เทคโนโลยี’ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2565

| 141 view
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 นายศุภสิทธิ์ ปราชญาวงศ์ CEO บริษัท บลูฟิน ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพของไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในโอกาสที่เดินทางมาเกาหลีใต้เพื่อลงนามเอกสารความร่วมมือกับ Ichrogene บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์ดีเอ็นเอของเกาหลีใต้ นายศุภสิทธิ์ได้แนะนำธุรกิจที่ดำเนินร่วมกับ Ichrogene คือ การพัฒนาบริการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมเพื่อทำนายแนวโน้มการเป็นโรคเบาหวานแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทบลูฟินตั้งใจจะพัฒนาให้มีส่วนช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ของประเทศไทย ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านชีวภาพของรัฐบาล ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีต่อโครงการดังกล่าวและเห็นว่าเป็นกรณีตัวอย่างและจุดเริ่มต้นของความร่วมมือไทย-เกาหลีใต้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในระดับสตาร์ทอัพที่ควรได้รับการส่งเสริมต่อไป ทั้งนี้ นายศุภสิทธิ์ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ พร้อมนางสาวชิน ยัง-อา CEO บริษัท Ichrogene และนายริว แจ-จุน Executive Director บริษัท Naver Cloud ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุนในโครงการดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ