บริษัท Kakao Entertainment เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อแนะนำธุรกิจ webtoon ของบริษัทฯ ในประเทศไทย

บริษัท Kakao Entertainment เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อแนะนำธุรกิจ webtoon ของบริษัทฯ ในประเทศไทย

22 ต.ค. 2564

115 view
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 นาย Jayden Kang รองประธานบริษัท Kakao Entertainment และหัวหน้ากลุ่ม Kakao Webtoon Global ได้เข้าพบนางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อแนะนำบริษัท Kakao และแผนการขยายธุรกิจของ Kakao Webtoon ในประเทศไทย โดย Kakao Webtoon ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น webtoon (หนังสือการ์ตูนดิจิทัล) ในประเทศไทยเมื่อเดือน มิ.ย. 64 และปัจจุบันได้เป็นผู้ให้บริการ webtoon รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยนาย Kang เชื่อมั่นว่า ไทยมีความสามารถด้าน digital content และมีความพร้อมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะรองรับการลงทุนของบริษัทฯ ในสาขาดังกล่าว ทาง Kakao Webtoon จึงประสงค์ที่จะขยายธุรกิจในไทยโดยการเสาะหาและสนับสนุนให้ผู้ผลิต content ไทยมีโอกาสด้านธุรกิจมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย โดยล่าสุดบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องการแปลงนวนิยายไทยที่มีชื่อเสียงเป็น webtoon และนำ webtoon เกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมไปจัดทำเป็นละครทีวีเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ชมชาวไทยได้รับชม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ