ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2563 สถานะวันที่ 19 กันยายน 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2563 สถานะวันที่ 19 กันยายน 2563

10 ก.ย. 2563

212 view

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง_สอท._งปม_2563_สถานะวันที่_19_ก.ย._63-page-001

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง_สอท._งปม_2563_สถานะวันที่_19_ก.ย._63.pdf