ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 28 ธ.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 28 ธ.ค. 2563

29 ธ.ค. 2563

50 view

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง_สอท._2564_วันที่_28_ธ.ค._63

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ