ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยในวันที่ 24 ก.พ. 64 เที่ยวบิน KE653

ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยในวันที่ 24 ก.พ. 64 เที่ยวบิน KE653

16 ก.พ. 2564

108 view

คิว 5,341 - 5,920

- สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยในวันที่ 24 ก.พ. 64 เที่ยวบิน KE653 ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 18 ก.พ. 64 ดังนี้

เข้าไปที่ https://coethailand.mfa.go.th/  เพื่อ
(1) รับรหัส 6 หลัก (โปรดแคปเจอร์หน้าจอไว้)
(2) แก้ไขข้อมูล (โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเกาหลีและอีเมล) และ
(3) อัปโหลดภาพหนังสือเดินทาง หรือ C.I.

- สถานทูตฯ จะส่งวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือเกาหลีและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายหลังจากการตรวจสอบข้อมูลตามที่ท่านได้แก้ไขและอัปโหลดภาพหนังสือเดินทาง หรือ C.I. เข้ามาในระบบแล้ว

- เมื่อจองตั๋วเครื่องบินแล้ว อัปโหลดตั๋วเครื่องบินในระบบ https://coethailand.mfa.go.th/  ภายในวันที่ 23 ก.พ. 64 และรอการอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (โปรดตรวจดูผลการพิจารณาเป็นระยะในระบบ และ/หรืออีเมล)

- เมื่อได้อนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางแล้ว เตรียมเอกสาร ดังนี้ เพื่อยื่นที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนขึ้นเครื่องบิน
(1) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย
(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/2JuXgLI)
(3) ใบรับรองแพทย์ fit to fly (อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง)
(4) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I.)
(5) ตั๋วเครื่องบิน

- ขอความร่วมมือดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “Thailandplus” พร้อมลงทะเบียนก่อนเดินทางถึงไทย รายละเอียดที่ https://bit.ly/2O0pJuR  

หมายเหตุ:

* สถานทูตฯ ได้ย้ายข้อมูลของผู้ที่เคยลงทะเบียนในระบบ google form ของสถานทูตฯ เข้าระบบ CoE Online แล้ว ขอความร่วมมือไม่ลงทะเบียนซ้ำ *

** หากตรวจสอบรหัสไม่พบ กรุณาส่งอีเมลมาที่ rteseoulmedia@gmail.com ระบุหัวข้อ "เลขคิว + ไม่พบรหัส + เลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ นามสกุล" **

คู่มือการใช้ระบบที่ https://bit.ly/2UVq2Ya

คำถามที่พบบ่อยที่ https://bit.ly/3ppXiU4

 

ประกาศลำดับคิวสำหรับผู้มีสิทธิ์เดินทางกลับไทย_24.02.2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ