ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยในวันที่ 25 เม.ย. 64 เที่ยวบิน TG655

ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยในวันที่ 25 เม.ย. 64 เที่ยวบิน TG655

19 เม.ย. 2564

173 view

ผู้ที่ลงทะเบียนตามลำดับที่ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 13 - 22 ธ.ค. 63

 

- สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยในวันที่ 25 เม.ย 64 เที่ยวบิน TG655 ขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

  1. ตรวจสอบการอนุมัติการลงทะเบียน

- หากลงทะเบียนแล้ว และมีสิทธิ์เดินทางกลับไทย ท่านจะได้รับอีเมลอัตโนมัติจากระบบ CoE Online หัวข้อ “อนุมัติการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร”

 

  1. รอรับการแจ้งวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบิน

- สถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือเกาหลีและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

- หากตรวจสอบผลการอนุมัติแล้วพบว่าได้รับการอนุมัติและระบบแจ้งให้อัปโหลดเอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินจากสถานทูตฯ ทั้งทางอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ กรุณาส่งอีเมลพร้อมแนบหนังสือเดินทาง ระบุหัวข้อ "ไม่ได้รับวิธีการซื้อตั๋ว+หมายเลขหนังสือเดินทาง+ชื่อ-นามสกุล" มาที่อีเมล rteseoulmedia@gmail.com

 

  1. อัปโหลดตั๋วเครื่องบินเข้าระบบ CoE Online

- เมื่อจองตั๋วเครื่องบินแล้ว อัปโหลดตั๋วเครื่องบินในระบบ https://coethailand.mfa.go.th/  ภายในวันที่ 23 เม.ย. 64 และรอการอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (โปรดตรวจดูผลการพิจารณาเป็นระยะในระบบ และ/หรืออีเมล)

 

  1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางกลับไทย

- เมื่อได้อนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางแล้ว เตรียมเอกสาร ดังนี้ เพื่อยื่นที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนขึ้นเครื่องบิน
(1) หนังสือรับรองการเดินทาง
(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/39qIAIj)
(3) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I./ E.T.D.)
(4) ตั๋วเครื่องบิน
(5) ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ThailandPlus” ในโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางถึงท่าอากาศยานของไทย (ข้อมูลที่ https://bit.ly/2LBXuSp)
(6) (หากมี) เอกสารฉบับจริง หรือสำเนาเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์รับรองการฉีดวัคซีน
เป็นภาษาอังกฤษ หรือมีคำแปลภาษาอังกฤษ (ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ไม่ต้องตรวจ Fit-to-Fly หรือเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) ยกเว้นเป็นผู้ป่วยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ตรวจก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบิน

 

ศึกษาคู่มือการใช้ระบบ CoE Online ได้ที่ https://bit.ly/3wpFWM7  

ข้อมูลอื่น ๆ และคำถามที่พบบ่อย ที่ https://bit.ly/2PFHXCB

 

ประกาศลำดับคิวสำหรับผู้มีสิทธิ์เดินทางกลับไทย_25.4.2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ