ประกาศมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งเเต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2)

ประกาศมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งเเต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2)

1 เม.ย. 2564

903 view

การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งเเต่วันที่_1_เม.ย._64__ฉบับ_2_TH_1

การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งเเต่วันที่_1_เม.ย._64__ฉบับ_2_TH_2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งเเต่วันที่_1_เม.ย._64_ฉบับ_2_TH_ENG_KR.pdf