ประกาศลำดับคิวสำหรับคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เดินทางกลับไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เที่ยวบินที่ KE653

ประกาศลำดับคิวสำหรับคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เดินทางกลับไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เที่ยวบินที่ KE653

24 พ.ย. 2563

1,444 view

ประกาศลำดับคิวสำหรับผู้มีสิทธิ์เดินทางกลับไทย_3.11.2020

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ