ประกาศวิธีการเรียกคิวตามวันที่ลงทะเบียนเดินทางกลับไทย ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 เป็นต้นไป (เลือกักตัวที่รัฐบาลกำหนดให้ SQ) สำหรับคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

ประกาศวิธีการเรียกคิวตามวันที่ลงทะเบียนเดินทางกลับไทย ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 เป็นต้นไป (เลือกักตัวที่รัฐบาลกำหนดให้ SQ) สำหรับคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

26 มี.ค. 2564

351 view

Slide1

Slide2

  Slide3

  Slide4

  Slide5

  Slide6

  Slide7

  Slide8

  Slide9

  Slide10

  Slide11

  Slide12

  Slide13

  Slide14

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศวิธีการเรียกคิวตามวันที่ลงทะเบียน_หลัง_1_เม.ย._64.pdf