ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จำหน่ายรถยนตร์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จำหน่ายรถยนตร์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

1 ธ.ค. 2563

129 view

ประกาศ_จำหน่ายรถ_2020-page-001

ประกาศ_จำหน่ายรถ_2020-page-002

  ประกาศ_จำหน่ายรถ_2020-page-003  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_จำหน่ายรถ_2020.pdf