ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 359 view

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา.pdf