ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.พ. 2566

| 1,284 view

announce_1

announce_2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

1._ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเ.pdf
2._ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซ.docx