ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (สนับสนุนงานกงสุล)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (สนับสนุนงานกงสุล)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2565

| 339 view

1._ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ_Page_1

1._ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ_Page_2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

1._ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ.pdf
2._ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx
2._ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.pdf