ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2566

| 835 view

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา.pdf