ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจ (15 ก.พ. 64)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจ (15 ก.พ. 64)

15 ก.พ. 2564

71 view

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก_15.2.2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ