ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องรับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจเป็นรายวัน (10 ก.พ. 64)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องรับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจเป็นรายวัน (10 ก.พ. 64)

10 ก.พ. 2564

461 view

1.1_ประกาศรับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจ_Page_1_10.2.2021

1.1_ประกาศรับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจ_Page_2_แก้ไข  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.pdf
ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx