ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2565

| 423 view

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ.pdf