ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี เปิดให้รายงานตัวออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีโดยสมัครใจ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี เปิดให้รายงานตัวออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีโดยสมัครใจ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2566

| 514 view

ประกาศ_special_voluntary_departure_page-0001

เอกสารประกอบ

ประกาศ_special_voluntary_departure.pdf