ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง การซ้อมแผนอพยพสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง การซ้อมแผนอพยพสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2566

| 1,225 view

การซ้อมแผนอพยพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ