ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง การรับคำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง การรับคำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2565

| 349 view

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำการติดตั้งเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดรับคำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

ระบบบัตรประชาชนใช้ได้แล้ว_7.4.2022

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ