ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง การสำรองคิวทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (passport) ฉบับที่ 4

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง การสำรองคิวทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (passport) ฉบับที่ 4

21 ก.พ. 2564

187 view
 
ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางฯ ในเดือนมีนาคม 2564 (วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.) สามารถสำรองคิวทำหนังสือเดินทางฯ ทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ที่ https://bit.ly/2P50qVO
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่าง
Passport_19.02.2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ