ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (งานกงสุล)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (งานกงสุล)

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 983 view

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบร_Page_1

 

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบร_Page_2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

1._ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ.pdf
2._ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.pdf
2._ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx