ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2565

| 908 view

1._ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_ตำแหน่ง_ล่าม_(1)

1._ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_ตำแหน่ง_ล่าม_(2)  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

1._ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_ตำแหน่ง_ล่าม.pdf
2._ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx
3._ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.pdf