ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2566

| 2,057 view

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ_ประจำปี_งปม._2567_(0001

 

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ_ประจำปี_งปม._2567_(0002 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ_ประจำปี_งปม._2567.pdf
ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx