ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (สนับสนุนงานกงสุล) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (สนับสนุนงานกงสุล) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2565

| 1,956 view

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ_1

 

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ_2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

1._รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ_ประจำปี_งปม._2566.pdf
2._ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซ.docx
3._ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซ.pdf