ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2567

| 230 view

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_ตำแหน่งเสม 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_ตำแหน่งเสม3

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ.pdf
ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.pdf
ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx