ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (16 ก.พ. 64)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (16 ก.พ. 64)

18 ก.พ. 2564

48 view

ประกาศ_ผลลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน_(16.2.2021)