ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจ)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 1,023 view

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเสมียน_(เศรษฐกิจ)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเสมียน_(เศรษฐกิจ).pdf