ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง แอปพลิเคชันสำหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง แอปพลิเคชันสำหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ธ.ค. 2565

| 124 view

S__68788243

S__68788245