ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง โครงการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี เมืองฮวาซอง วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง โครงการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี เมืองฮวาซอง วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ค. 2566

| 1,000 view

S__72810514

S__72810516  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ