ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งรายละเอียดการระงับคำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน (ชั่วคราว) และการให้บริการด้านกงสุลอื่น ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ในช่วงระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งรายละเอียดการระงับคำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน (ชั่วคราว) และการให้บริการด้านกงสุลอื่น ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ในช่วงระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2565

| 169 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งรายละเอียดการระงับคำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน (ชั่วคราว) และการให้บริการด้านกงสุลอื่น ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ในช่วงระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 

 

consular_services_(4-8_April_2022)-1

consular_services_(4-8_April_2022)-2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ