ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจ)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2565

| 316 view

ประกาศ_เรื่อง_รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเ_0

ประกาศ_เรื่อง_รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเ  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_เรื่อง_รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเ.pdf
ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx