ประกาศเที่ยวบินกลับไทยในเดือน พ.ค. 64 สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ประกาศเที่ยวบินกลับไทยในเดือน พ.ค. 64 สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

26 เม.ย. 2564

359 view

Flight_May_2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ