ประกาศเที่ยวบินกลับไทยในเดือน มิ.ย. 64 สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ประกาศเที่ยวบินกลับไทยในเดือน มิ.ย. 64 สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

21 พ.ค. 2564

251 view

ประกาศ ✈️ เที่ยวบินกลับไทยในเดือน มิ.ย. 64 สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) // สถานทูตตระหนักถึงความต้องการกลับไทยของคนไทยทุกคนในเกาหลีใต้ และได้ขอให้มีเที่ยวบินเพิ่มสำหรับช่วงกลางและปลายเดือน มิ.ย. แล้ว โดยผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

June_2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ