ประกาศเที่ยวบินกลับไทยในเดือน เม.ย. 64 สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ประกาศเที่ยวบินกลับไทยในเดือน เม.ย. 64 สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

29 มี.ค. 2564

289 view

RTE_Announcement_for_Repatriation_Flights_in_April_2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ