ประกาศเที่ยวบินสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยกักตัวในโรงแรม ASQ (ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง) เดือน ม.ค. 64

ประกาศเที่ยวบินสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยกักตัวในโรงแรม ASQ (ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง) เดือน ม.ค. 64

16 ธ.ค. 2563

423 view
ในเดือน ม.ค. 64 คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยกักตัวในโรงแรม ASQ (ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง) สามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ ดังนี้
1. Thai Airways (TG655) วันที่ 10, 17, 24 และ 31 ม.ค. 64 / (TG657) วันที่ 21 และ 28 ม.ค. 64
2. Korean Air (KE653) วันที่ 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 และ 30 ม.ค. 64
3. Asiana Airlines (OZ741) วันที่ 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 และ 29 ม.ค. 64
❗️เที่ยวบินข้างต้นเป็นเที่ยวบินที่สถานทูตได้รับแจ้งว่าพร้อมนำคนไทย ASQ เดินทางกลับไทยในเดือน ม.ค. 64 อย่างไรก็ดี อาจมีเที่ยวบิน/สายการบินอื่นที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้แจ้งสถานทูต จึงขอให้ผู้เดินทางตรวจสอบกับสายการบินให้ถี่ถ้วนหากผู้เดินทางจองตั๋วในวันที่อื่น เที่ยวบินอื่น หรือกับสายการบินอื่นนอกเหนือจากที่สถานทูตแจ้ง ❗️
Image may contain: text