ประกาศเที่ยวบินในเดือน ก.พ. 64 สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกลับไทยโดยออกค่าใช้จ่ายเองสำหรับโรงแรมที่กักตัว (โรงแรม ASQ)

ประกาศเที่ยวบินในเดือน ก.พ. 64 สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกลับไทยโดยออกค่าใช้จ่ายเองสำหรับโรงแรมที่กักตัว (โรงแรม ASQ)

12 ม.ค. 2564

164 view

ประกาศเที่ยวบิน_semi-com_กพ_64

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ