ประกาศเรื่องชาวต่างชาติต้องขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ (Re-entry Permit) ก่อนเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้

ประกาศเรื่องชาวต่างชาติต้องขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ (Re-entry Permit) ก่อนเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้

5 ม.ค. 2565

276 view

ประกาศเรื่องชาวต่างชาติต้องขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ (Re-entry Permit) ก่อนเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้

 

Re-entry_Permit_5.1.2022_(1)

Re-entry_Permit_5.1.2022_(2)   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ