ประกาศแผนการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้

ประกาศแผนการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้

5 ส.ค. 2564

10,157 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอเรียนว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 49 ปี ซึ่งอนุมัติให้ทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่พำนักอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ทุกคนสามารถลงทะเบียนเข้าคิวขอรับการฉีดวัคซีนกับทางการเกาหลีใต้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ดังปรากฏตามรายละเอียดด้านล่าง

ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานทางการเกาหลีใต้ เพื่อจัดทำข้อมูลคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่พำนักในเกาหลีใต้ในการลงทะเบียนเข้าคิวขอรับการฉีดวัคซีนกับทางการเกาหลีใต้ อาทิ วิธีการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ รายชื่อศูนย์สาธารณสุขที่ทางการเกาหลีใต้แนะนำสำหรับการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน และขั้นตอนละเอียดสำหรับบุคคลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว (Alien Registration Number) และ/หรือ ไม่มีประกันสุขภาพแห่งชาติของเกาหลีใต้ ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดทำคำอธิบายเป็นภาษาไทยและจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ประกาศลำดับการฉีดวัคซีน_4.8.2021_2-1

ประกาศลำดับการฉีดวัคซีน_4.8.2021_2-2

  ประกาศลำดับการฉีดวัคซีน_4.8.2021_2-3  

เว็บไซต์ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน (ภาษาเกาหลี) ที่ http://ncvr.kdca.go.kr
ข้อมูลของทางการเกาหลีใต้ (ภาษาเกาหลี) ที่ http://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a20501010000...

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศลำดับการฉีดวัคซีน_4.8.2021_2.pdf